Contoh Surat Perakuan Tidak Hadir Ke Pejabat Atas Sebab Kecemasan Mengikut Pekeliling. Download Disini

Sudah pasti ramai penjawat awam yang terlibat dengan banjir ingin dapatkan contoh surat perakuan tidak hadir ke pejabat atas sebab kecemasan yang telah berlaku.

Anda boleh dapatkan contoh surat perakuan tidak hadir ke pejabat atas sebab kecemasan disini dan download disini sahaja.

Anda juga boleh dapatkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1986: Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am untuk rujukan anda.

TUJUAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 1986: PERATURAN MEMBERIKAN KEBENARAN TIDAK HADIR KERJA ATAS SEBAB-MUSABAB KECEMASAN AM

Pekeliling ini adalah bertujuan untuk:

Memberikan kebenaran kepada pegawai untuk tidak hadir bekerja atas sebab-sebab kecemasan am yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa.

Contoh Surat Perakuan Tidak Hadir Ke Pejabat Atas Sebab Kecemasan Mengikut Pekeliling. Download Disini

CONTOH SURAT PERAKUAN TIDAK HADIR KE PEJABAT

Anda boleh dapatkan contoh surat perakuan tidak hadir ke pejabat dibawah dan sediakan sebelum hadir ke pejabat setelah semua urusan selepas bencana selesai.

Atau anda boleh download sahaja disini.

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 1986: PERATURAN MEMBERIKAN KEBENARAN TIDAK HADIR KERJA ATAS SEBAB-MUSABAB KECEMASAN AM

Anda juga boleh merujuk surat pekeliling yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia untuk membuat perakuan tidak hadir ke pejabat atas sebab kecemasan.

Contoh Surat Perakuan Tidak Hadir Ke Pejabat Atas Sebab Kecemasan Mengikut Pekeliling. Download Disini

BANTUAN-BANTUAN KEPADA MANGSA BANJIR

Terdapat beberapa bantuan-bantuan kepada mangsa banjir seperti berikut:

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.